The ghost of herbivory past: slow defense relaxation in the chlorophyte Scenedesmus obliquus

A.M. Verschoor, O.K. Bekmezci, E. Van Donk, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  224 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)327-335
  TijdschriftJournal of Limnology
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit