The "Global Collaboratory on the History of Labour Relations": Putting Women's Labor and Labor Relations in Sub-Saharan Africa in a Global Context

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-42
TijdschriftAfrican Economic History
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit