The global economic crisis and international migration: an uncertain outlook [Invited contribution]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-37
TijdschriftVienna Yearbook of Population Research
Volume2009
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit