The glucocorticoid receptor in the limbic system of the human brain.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Lucassen, P.J., Promotor, Externe Persoon
  • Swaab, D.F., Promotor
Datum van toekenning07 dec. 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit