The glycogen content in stressed marine bivalves: the initial absence of a decrease

H. Hummel, L. De Wolf, W. Zurburg, L. Apon, R.H. Bogaards, M. Van Ruitenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)729-733
  TijdschriftComparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology
  Volume94
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit