The glycoprotein fibulin-3 regulates morphology and motility of olfactory ensheating cells in vitro.

J. Vukovic, M.J. Ruitenberg, K.C.D. Roet, E.H.P. Franssen, A. Arulpragasam, T. Sasaki, J. Verhaagen, A.R. Harvey, S.J. Busfield, G.W. Plant

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)424-443
TijdschriftGLIA
Volume57
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit