The golden age of Nobel economists

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-35
Aantal pagina's17
TijdschriftThe American Economist
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - okt 1999

Citeer dit