The Good, the Bad and the Plenty: Interactive Effects of Food Quality and Quantity on the Growth of Different Daphnia Species

T. Bukovinszky, A.M. Verschoor, N.R. Helmsing, T.M. Bezemer, E.S. Bakker, M. Vos, L.N. De Senerpont Domis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

363 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Good, the Bad and the Plenty: Interactive Effects of Food Quality and Quantity on the Growth of Different Daphnia Species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology