The Government-Binding theory: an overview

H.J. Bennis, A. Groos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

255 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftGLOW Newsletter
Volume5
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit