The Government-Binding theory: an overview

H.J. Bennis, A. Groos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3506 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)565-592
TijdschriftLingua e Stile
VolumeXV
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit