The Great Famine in Light of the German Invasion and Occupation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-181
Aantal pagina's17
TijdschriftHarvard Ukrainian Studies
Volume30
Nummer van het tijdschrift1-4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit