The griffiers and the keeping of information in the Resolutions of the States General of the United Dutch Provinces, 1576-1796

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 17 mrt 2017

Citeer dit