The Growth of a European Labor History Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)266-274
Aantal pagina's9
TijdschriftInternational Labor and Working-Class History
Nummer van het tijdschrift90
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit