The growth of Cryptococcus gattii MAT alpha and MATa strains is affected by the chemical composition of their woody debris substrate

Jo-Marie Vreulink, Teun Boekhout, Hester Vismer, Alfred Botha

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFungal Ecology
Volume47
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2020

Citeer dit