The Hands Behind De Lairesse’s Masterpieces: Gerard de Lairesse’s workshop practice

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Historians of Netherlandish Art
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit