The Hands Behind De Lairesse’s Masterpieces: Gerard de Lairesse’s workshop practice

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit