De 'Held van Waterloo'? De Prins van Oranje tijdens de veldtocht van 1815

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

133 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op 18 juni 1815 vond bij Waterloo een van de beroemdste veldslagen uit de geschiedenis plaats. Ook Nederland had een aandeel in deze strijd: Prins Willem, de zoon van Willem I, vocht als onderbevelhebber van de Brits-Nederlands-Duitse strijdmacht mee tegen Napoleon. Zijn bijdrage is vaak als heldhaftig omschreven, en een moedig militair was hij zeker. Maar was hij ook een competent legeraanvoerder?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-17,
Aantal pagina's6
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume50
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - jun 2015

Keywords

  • Slag bij Waterloo
  • Koning Willem II
  • Beeldvorming

Citeer dit