The hidden potential of saprotrophic fungi in arable soil: patterns of short-term stimulation by organic amendments

A. Clocchiatti, Emilia Hannula, M. Van den Berg, Gerard Korthals, Wietse De Boer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer103434
TijdschriftApplied Soil Ecology
Volume147
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Datasets

The hidden potential of saprotrophic fungi in arable soil: patterns of short-term stimulation by organic amendments

Clocchiatti, A. (Maker), Hannula, E. (Maker), Van den Berg, M. (Maker), Korthals, G. (Maker) & de Boer, W. (Maker), European Nucleotide Archive (ENA), 24 nov 2019

Dataset

The hidden potential of saprotrophic fungi in arable soil: patterns of short-term stimulation by organic amendments

Clocchiatti, A. (Maker), Hannula, E. (Maker), Van den Berg, M. (Maker), Korthals, G. (Maker) & de Boer, W. (Maker), European Nucleotide Archive (ENA), 24 nov 2019

Dataset

Citeer dit