The hidden potential of saprotrophic fungi in arable soil: patterns of short-term stimulation by organic amendments

A. Clocchiatti, Emilia Hannula, M. Van den Berg, Gerard Korthals, Wietse De Boer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Citaten (Scopus)
211 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer103434
TijdschriftApplied Soil Ecology
Volume147
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit