The Historicization of Desire: Sophonisba in Early Modern Dutch Drama

J. Bloemendal, James A. Parente, Jr

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-104
TijdschriftNordic Journal of Renaissance Studies
Volume20
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit