The History of Grotius and His Printers, Explained on the Basis of Five Portraits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)210-226
TijdschriftInternational Journal of Legal Information
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit