The history of the eutrophication concept and the eutrophication in the Netherlands

S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  18 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)5-11
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume14
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit