La casa de Ana Frank: Memoria del Holocausto, entre el comercio y la apropiación personal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageThe home of Anne Frank: Holocaust memory between commerce and personal appropriation
Originele taal-2Spaans
TijdschriftEl País
Nummer van het tijdschrift24 junio 2022
StatusGepubliceerd - 24 jun. 2022

Citeer dit