The Human Cell Atlas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummere27041
TijdschrifteLife
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 05 dec. 2017

Citeer dit