The human histaminergic system in health and neuropsychiatric disorders.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Swaab, D.F., Promotor
  • Bao, A.M., Promotor
Datum van toekenning26 okt. 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit