The human hypothalamo-neurohypophysial system in health and disease

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

274 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelBrain Vasopressin. Progress in Brain Research
Pagina's577-618
Volume119
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit