The human retinohypothalamic tract as revealed by in vitro postmortem tracing

J.P. Dai, J. van der Vliet, D.F. Swaab, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

68 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)357-370
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume397
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit