The human Turing machine: a neural framework for mental programs.

A. Zylberberg, S. Dehaene, P.R. Roelfsema, M. Sigman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

82 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-300
TijdschriftTrends in Cognitive Sciences
Volume15
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit