The Hunger Winter: Fighting Famine in the Occupied Netherlands, 1944-45

Ingrid de Zwarte

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Romijn, Peter, Promotor
  • Futselaar, Ralf, Co-promotor
Datum van toekenning23 feb. 2018
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit