The hyphomycete Teberdinia hygrophila gen. nov., sp. nov. and related anamorphs of Pseudeurotium species

M V Sogonov, H J Schroers, W Gams, J Dijksterhuis, R C Summerbell

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  31 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The hyphomycete Teberdinia hygrophila gen. nov., sp. nov. and related anamorphs of Pseudeurotium species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences