The hypothalamic clock and its control of glucose homeostasis.

A. Kalsbeek, C. Yi, S.E. La Fleur, E. Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)402-410
TijdschriftTrends in Endocrinology and Metabolism
Volume21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit