The hypothalamic lateral tuberal nucleus in Huntington's disease and Alzheimer's disease

H.P.H. Kremer, R.A.C. Roos, G.Th.A.M. Bots, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelFrom Gene to Man - Gerontological Research in the Netherlands
Plaats van productieRijswijk
UitgeverijStichting Gerontologie en Geriatrie
Pagina's137-139
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit