The IBP project of the Limnological Institute (Tjeukemeer), bottom fauna

D.M. Beattie, M.R. Chambers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)85-91
  TijdschriftMededelingenblad van de Hydrobiologische Vereniging
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit