The IBP project of the Limnological Institute (Tjeukemeer), fish

C.R. Goldspink, N.P. Van Zalinge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)92-97
  TijdschriftMededelingenblad van de Hydrobiologische Vereniging
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit