The IBP project of the Limnological Institute (Tjeukemeer), general introduction, chemistry and primary production

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)70-77
  TijdschriftMededelingenblad van de Hydrobiologische Vereniging
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit