The IBP project of the Limnological Institute (Tjeukemeer), zooplankton

H.J. Bromley, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)80-84
  TijdschriftMededelingenblad van de Hydrobiologische Vereniging
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit