The Colletotrichum gigasporum species complex

F. Liu, L. Cai, P.W. Crous, U. Damm

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The Colletotrichum gigasporum species complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences