The identification of Pomatoschistus minutus (Pallas) and Pomatoschistus lozanoi (de Buen) (Pisces, Gobiidae)

O. Hamerlynck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)723-728
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit