The impact of conservation management on the community composition of multiple organism groups in eutrophic interconnected man-made ponds

P. Lemmens, J. Mergeay, J. Van Wichelen, Luc De Meester, S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

144 Downloads (Pure)

Zoekresultaten