The impact of COVID-19 on fertility behaviour and intentions in a middle income country

T. Emery, J.C. Koops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummere0261509
TijdschriftPLoS One
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 jan. 2022

Citeer dit