The impact of culture collections on molecular identification, taxonomy, and solving real problems

DM Geiser, S Kang, TJ Ward, K O'Donnell, V Robert, PW Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    StatusGepubliceerd - 2013

    Citeer dit