The impact of evaluations on academic careers. An study of academics in four disciplines, four countries and three cohorts.

F. van der Most

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

300 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverijEU
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit