The impact of Labov’s contribution to general linguistic theory

L.M.E.A. Cornips, Frans Gregersen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

137 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of Labov’s contribution to general linguistic theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences