The impact of leave arrangements on employment, fertility and health: a review of the literature

A.H. Gauthier, A. Bartova

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Samenvatting

Commissioned paper by the government of Japan.
Originele taal-2Engels
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of leave arrangements on employment, fertility and health: a review of the literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit