The impact of maintenance therapy on sleep-wake rhythms and cancer-related fatigue in pediatric acute lymphoblastic leukemia

L M H Steur, G J L Kaspers, E J W van Someren, N K A van Eijkelenburg, I M van der Sluis, N Dors, C van den Bos, W J E Tissing, M A Grootenhuis, R R L van Litsenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of maintenance therapy on sleep-wake rhythms and cancer-related fatigue in pediatric acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences