The Impact of Mature Cyprinid Fish on the Composition and Biomass of Benthic Macroinvertebrates

I. Tatrai, E.H.R.R. Lammens, A.W. Breukelaar, J.G.P.K. Breteler

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)309-320
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume131
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit