The impact of midlife educational, work, health and family experiences on men's early retirement

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Citaten (Scopus)
378 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of midlife educational, work, health and family experiences on men's early retirement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences