The impact of National Socialist occupation 1938-1950 : zwei Arbeitstagungen in Berlin und Trento am 30.4.-1.5. bzw. 28.7.1999

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)1018-1021
TijdschriftZeitschrift für Geschichtswissenschaft
Volume47
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit