The impact of photoperiodicity on hatching of Loligo vulgaris and Loligo forbesi

W.P. Paulij, P.M.J. Herman, E.J. Van Hannen, J.M. Denucé

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)597-610
  TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit