The impact of river regulation on the biodiversity intactness of floodplain wetlands

J.J. Kuiper, J.H. Janse, S. Teurlincx, J.T.A. Verhoeven, R. Alkemade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of river regulation on the biodiversity intactness of floodplain wetlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences