The impact of soil organism composition and activated carbon on grass-legume competition

S. Wurst, S. Van Beersum

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of soil organism composition and activated carbon on grass-legume competition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences