The Impact of the Absence of Aliphatic Glucosinolates on Insect Herbivory in Arabidopsis

J. Beekwilder, W. van Leeuwen, N.M. Van Dam, M. Bertossi, V. Grandi, L. Mizzi, M. Soloviev, L. Szabados, J.W. Molthoff, B. Schipper, H. Verbocht, R.C.H. de Vos, P. Morandini, M.G.M. Aarts, A. Bovy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  204 Citaten (Scopus)
  270 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The Impact of the Absence of Aliphatic Glucosinolates on Insect Herbivory in Arabidopsis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology