The Impact of the Absence of Aliphatic Glucosinolates on Insect Herbivory in Arabidopsis

J. Beekwilder, W. van Leeuwen, N.M. Van Dam, M. Bertossi, V. Grandi, L. Mizzi, M. Soloviev, L. Szabados, J.W. Molthoff, B. Schipper, H. Verbocht, R.C.H. de Vos, P. Morandini, M.G.M. Aarts, A. Bovy

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    240 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The Impact of the Absence of Aliphatic Glucosinolates on Insect Herbivory in Arabidopsis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology